การจัดการความรู้

 

cover20190110               cover2014102

 


 

 คู่มือการสืบค้นข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ 
(Searching the evidences)

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดประชุม/อบรม

coverkm2014

 

 


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบัน (KM)
กรุณา LOGIN เพื่อเข้าใช้งาน

Copyright 2011 จัดการความรู้ - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free