การจัดการความรู้


cover2014102

Download แผนผังคำของบประมาณประจำปี (ส่งเสนอของบประมาณ)

Download แผนผังคำของบประมาณประจำปี(อนุมัติโครงการ)


 

 คู่มือการสืบค้นข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ 
(Searching the evidences)

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดประชุม/อบรม

coverkm2014

 

 


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบัน (KM)
กรุณา LOGIN เพื่อเข้าใช้งาน

Copyright 2011 จัดการความรู้ - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free