กิจกรรมที่ 1 ฟังบรรยายธรรม

            วันที่................................โดย................................

           

           เพื่อเป็นการส่งส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าประจำหน่วยงานสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 2 สวดมนต์

            วันที่................................โดย................................

 

           

            วัตถุประสงค์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 3 รักษ์โลก ลดพลาสติก โฟม

            วันที่................................โดย................................

 

           

            วัตถุประสงค์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 4 จิตอาษา

            วันที่................................โดย................................

 

           

            วัตถุประสงค์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright 2011 บุคลากร - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free